Looking to buy or sell Ghế? List your company on Macro Market.

Ghế sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 32 and the 707 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ghế là Trung Quốc ($21,7 tỷ), Mexico ($6,47 tỷ), Ba Lan ($5,46 tỷ), Hoa Kỳ ($4,57 tỷ) và Đức ($4,07 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($23,7 tỷ), Đức ($7,91 tỷ), Canada ($3,53 tỷ), Vương quốc Anh ($3,52 tỷ) và Pháp ($3,36 tỷ).

Ghế là xuất khẩu lớn nhất của Bosnia và Herzegovina.

Ghế còn được biết là ghế máy bay, chỗ ngồi xe, ghế.

Ghế có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Ghế Trade

More on Ghế from our other sites