Đồ nội thất khác

$72 tỷ

xuất khẩu 29 of 1241
1995
2016

-0,204

Độ phức tạp của sản phẩm 706 of 1241
1995
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Đồ nội thất khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Đồ nội thất khác? List your company on Macro Market.

Đồ nội thất khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 29 and the 706 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đồ nội thất khác là Trung Quốc ($29,9 tỷ), Đức ($7,54 tỷ), Ý ($7,37 tỷ), Việt Nam ($5,78 tỷ) và Ba Lan ($4,48 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($23,3 tỷ), Đức ($6,52 tỷ), Vương quốc Anh ($5,21 tỷ), Pháp ($5,17 tỷ) và Canada ($3,19 tỷ).

Đồ nội thất khác còn được biết là nội thất phòng ngủ, nội thất nhà bếp.

Đồ nội thất khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đồ nội thất khác Trade

More on Đồ nội thất khác from our other sites