Không quy định

$435 tỷ

xuất khẩu 2 of 1241
1995
2016

-0,093

Độ phức tạp của sản phẩm 657 of 1241
1995
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Không quy định? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Không quy định? List your company on Macro Market.

Không quy định sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2 and the 657 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Không quy định là Hoa Kỳ ($159 tỷ), Đức ($80,7 tỷ), Nga ($47,5 tỷ), Sơn mài Nhật ($37,2 tỷ) và Pháp ($22,1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($96,3 tỷ), Hoa Kỳ ($85,8 tỷ), Trung Quốc ($39,7 tỷ), Vương quốc Anh ($26,3 tỷ) và Pháp ($23,9 tỷ).

Không quy định có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Không quy định Trade

More on Không quy định from our other sites