Looking to buy or sell Philê cá? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Philê cá là Guyana ($1,28 Hàng triệu), Ukraina ($415 Hàng ngàn), Philippines ($68,1 Hàng ngàn), Moldova ($42,9 Hàng ngàn) và Singapore ($33,7 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Jamaica ($1,28 Hàng triệu), Moldova ($415 Hàng ngàn), Singapore ($68,1 Hàng ngàn), Ukraina ($42,9 Hàng ngàn) và Philippines ($16,9 Hàng ngàn).

Philê cá có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Philê cá Trade

More on Philê cá from our other sites