Looking to buy or sell Cá philê đông lạnh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cá philê đông lạnh là Trung Quốc ($3,71 tỷ), Chile ($1,31 tỷ), Na Uy ($953 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($587 Hàng triệu) và Hà Lan ($460 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,55 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,63 tỷ), Đức ($1,17 tỷ), Pháp ($807 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($703 Hàng triệu).

Cá philê đông lạnh còn được biết là cá tuyết, cá hồi, cá tuyết chấm đen, cá trích, cá hồi đỏ, bass, cá hồi, cá rô phi.

Cá philê đông lạnh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cá philê đông lạnh Trade

More on Cá philê đông lạnh from our other sites