Looking to buy or sell Raw Sheep da với len? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Raw Sheep da với len là Úc ($256 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($55,1 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($46,2 Hàng triệu), New Zealand ($39,6 Hàng triệu) và Nam Phi ($32 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($412 Hàng triệu), Gà tây ($44,3 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($17,5 Hàng triệu), Ý ($9,3 Hàng triệu) và Nga ($9,3 Hàng triệu).

Raw Sheep da với len có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Raw Sheep da với len Trade

More on Raw Sheep da với len from our other sites