Hột gai

$821 Hàng triệu

xuất khẩu 654 of 773
1962
2016

-1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 685 of 773
1962
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hột gai? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hột gai? List your company on Macro Market.

Hột gai sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 654 and the 686 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hột gai là Canada ($291 Hàng triệu), Nga ($206 Hàng triệu), Bỉ ($93 Hàng triệu), Kazakhstan ($91,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($22,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ ($245 Hàng triệu), Trung Quốc ($206 Hàng triệu), Đức ($85,1 Hàng triệu), Gà tây ($69,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($66,3 Hàng triệu).

Hột gai có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hột gai Trade

More on Hột gai from our other sites