Looking to buy or sell Logs lá kim thô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Logs lá kim thô là New Zealand ($2,18 tỷ), Nga ($1,06 tỷ), Cộng hòa Séc ($469 Hàng triệu), Úc ($459 Hàng triệu) và Đức ($263 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,44 tỷ), Áo ($604 Hàng triệu), Đức ($526 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($336 Hàng triệu) và Thụy Điển ($241 Hàng triệu).

Logs lá kim thô còn được biết là tuyết tùng, linh sam Douglas-, cây bách, linh sam, Junipers, kauri, larches, cây thông, sam, Redwoods, cây vân sam, yews.

Logs lá kim thô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Logs lá kim thô Trade

More on Logs lá kim thô from our other sites