Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải

$21,1 tỷ

xuất khẩu 139 of 773
1962
2016

-0,633

Độ phức tạp của sản phẩm 538 of 773
1962
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải? List your company on Macro Market.

Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 139 and the 538 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải là Hoa Kỳ ($4,16 tỷ), Đức ($2,77 tỷ), Vương quốc Anh ($1,68 tỷ), Pháp ($1,44 tỷ) và Canada ($1,16 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($8,35 tỷ), Đức ($3,3 tỷ), Ấn Độ ($2,22 tỷ), Nam Triều Tiên ($2,05 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,41 tỷ).

Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải còn được biết là đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc.

Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải Trade

More on Linh tinh Non-Iron Xử lý chất thải from our other sites