Oxy-Function Amino-hợp chất

$17,7 tỷ

xuất khẩu 167 of 773
1962
2016

0,949

Độ phức tạp của sản phẩm 148 of 773
1962
2016

BEL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SGP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Oxy-Function Amino-hợp chất? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Oxy-Function Amino-hợp chất? List your company on Macro Market.

Oxy-Function Amino-hợp chất sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 167 and the 148 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Oxy-Function Amino-hợp chất là Singapore ($3,66 tỷ), Bỉ ($3,38 tỷ), Trung Quốc ($2,78 tỷ), Ireland ($1,36 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,2 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($3,28 tỷ), Bỉ ($3,24 tỷ), Hoa Kỳ ($2,32 tỷ), Panama ($758 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($659 Hàng triệu).

Oxy-Function Amino-hợp chất có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Oxy-Function Amino-hợp chất Trade

More on Oxy-Function Amino-hợp chất from our other sites