Sản phẩm linh tinh trùng hợp

$55,2 tỷ

xuất khẩu 46 of 773
1962
2016

1,85

Độ phức tạp của sản phẩm 24 of 773
1962
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Sản phẩm linh tinh trùng hợp? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Sản phẩm linh tinh trùng hợp? List your company on Macro Market.

Sản phẩm linh tinh trùng hợp sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 46 and the 24 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm linh tinh trùng hợp là Hoa Kỳ ($9,6 tỷ), Đức ($5,51 tỷ), Bỉ ($5,26 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,92 tỷ) và Singapore ($4,71 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($12,1 tỷ), Hoa Kỳ ($5,41 tỷ), Đức ($4,61 tỷ), Bỉ ($2,78 tỷ) và Mexico ($2,57 tỷ).

Sản phẩm linh tinh trùng hợp còn được biết là chân tay giả, nhựa, co-polymer, monome.

Sản phẩm linh tinh trùng hợp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sản phẩm linh tinh trùng hợp Trade

More on Sản phẩm linh tinh trùng hợp from our other sites