Looking to buy or sell Các dẫn xuất của cao su? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các dẫn xuất của cao su là Argentina ($1,53 Hàng triệu), Mexico ($1,33 Hàng triệu), Singapore ($657 Hàng ngàn), Ai Cập ($110 Hàng ngàn) và Kenya ($46 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($1,53 Hàng triệu), Argentina ($971 Hàng ngàn), Philippines ($657 Hàng ngàn), Singapore ($366 Hàng ngàn) và Ghana ($142 Hàng ngàn).

Các dẫn xuất của cao su có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các dẫn xuất của cao su Trade

More on Các dẫn xuất của cao su from our other sites