Looking to buy or sell Thuốc trừ sâu? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc trừ sâu là Hoa Kỳ ($1,15 tỷ), Trung Quốc ($1,08 tỷ), Đức ($678 Hàng triệu), Pháp ($676 Hàng triệu) và Ấn Độ ($556 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($1,16 tỷ), Pháp ($390 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($325 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($260 Hàng triệu) và Mexico ($240 Hàng triệu).

Thuốc trừ sâu còn được biết là thuốc chống côn trùng.

Thuốc trừ sâu có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thuốc trừ sâu Trade

More on Thuốc trừ sâu from our other sites