Looking to buy or sell Thuốc diệt nấm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc diệt nấm là Pháp ($1,44 tỷ), Đức ($1,21 tỷ), Tây Ban Nha ($879 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($596 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($531 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($631 Hàng triệu), Đức ($622 Hàng triệu), Pháp ($599 Hàng triệu), Canada ($415 Hàng triệu) và Ukraina ($293 Hàng triệu).

Thuốc diệt nấm còn được biết là nấm, biôxít, bào tử.

Thuốc diệt nấm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thuốc diệt nấm Trade

More on Thuốc diệt nấm from our other sites