Khăn giấy

$4,61 tỷ

xuất khẩu 409 of 773
1962
2016

-0,364

Độ phức tạp của sản phẩm 478 of 773
1962
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Khăn giấy? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Khăn giấy? List your company on Macro Market.

Khăn giấy sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 409 and the 478 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khăn giấy là Hoa Kỳ ($665 Hàng triệu), Đức ($536 Hàng triệu), Indonesia ($459 Hàng triệu), Ý ($408 Hàng triệu) và Trung Quốc ($332 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($556 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($435 Hàng triệu), Mexico ($390 Hàng triệu), Đức ($382 Hàng triệu) và Canada ($266 Hàng triệu).

Khăn giấy còn được biết là nhăn, crepepd, kraft.

Khăn giấy có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Khăn giấy Trade

More on Khăn giấy from our other sites