Túi dệt

$3,96 tỷ

xuất khẩu 449 of 773
1962
2016

-1,784

Độ phức tạp của sản phẩm 747 of 773
1962
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Túi dệt? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Túi dệt? List your company on Macro Market.

Túi dệt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 449 and the 748 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Túi dệt là Trung Quốc ($1,75 tỷ), Ấn Độ ($602 Hàng triệu), Gà tây ($310 Hàng triệu), Bỉ ($116 Hàng triệu) và Đức ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($542 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($407 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($237 Hàng triệu), Đức ($232 Hàng triệu) và Pháp ($190 Hàng triệu).

Túi dệt còn được biết là bao, đóng gói.

Túi dệt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Túi dệt Trade

More on Túi dệt from our other sites