Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà

$160 Hàng triệu

xuất khẩu 734 of 773
1962
2016

0,368

Độ phức tạp của sản phẩm 274 of 773
1962
2016

GBR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà? List your company on Macro Market.

Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 734 and the 274 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà là Đức ($36,8 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($31,9 Hàng triệu), Ý ($18,6 Hàng triệu), Bỉ ($18,5 Hàng triệu) và Trung Quốc ($17,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($42 Hàng triệu), Đức ($35,2 Hàng triệu), Pháp ($18,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($16,6 Hàng triệu) và Canada ($12,4 Hàng triệu).

Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà Trade

More on Vải bố có lớp dầu trải sàn nhà from our other sites