Looking to buy or sell Sắt và thép Bột? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sắt và thép Bột là Nga ($684 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($532 Hàng triệu), Thụy Điển ($430 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($200 Hàng triệu) và Đức ($196 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($343 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($276 Hàng triệu), Trung Quốc ($259 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($257 Hàng triệu) và Ý ($252 Hàng triệu).

Sắt và thép Bột có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sắt và thép Bột Trade

More on Sắt và thép Bột from our other sites