Các cấu trúc nhôm

$9,7 tỷ

xuất khẩu 275 of 773
1962
2016

-0,014

Độ phức tạp của sản phẩm 363 of 773
1962
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Các cấu trúc nhôm? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các cấu trúc nhôm? List your company on Macro Market.

Các cấu trúc nhôm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 275 and the 363 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các cấu trúc nhôm là Trung Quốc ($2,94 tỷ), Đức ($1,5 tỷ), Canada ($550 Hàng triệu), Ý ($511 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($496 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,31 tỷ), Sơn mài Nhật ($886 Hàng triệu), Đức ($759 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($597 Hàng triệu) và Pháp ($534 Hàng triệu).

Các cấu trúc nhôm còn được biết là gazebo, khung, cơ cấu.

Các cấu trúc nhôm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các cấu trúc nhôm Trade

More on Các cấu trúc nhôm from our other sites