Looking to buy or sell Máy bơm ly tâm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy bơm ly tâm là Trung Quốc ($1,76 tỷ), Đức ($1,59 tỷ), Hoa Kỳ ($1,05 tỷ), Pháp ($871 Hàng triệu) và Ý ($861 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,24 tỷ), Đức ($773 Hàng triệu), Nga ($650 Hàng triệu), Trung Quốc ($616 Hàng triệu) và Pháp ($474 Hàng triệu).

Máy bơm ly tâm còn được biết là năng động, axisymmetric, turbomachinery, nước, nước thải, tuabin.

Máy bơm ly tâm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy bơm ly tâm Trade

More on Máy bơm ly tâm from our other sites