Máy giặt

$9,3 tỷ

xuất khẩu 284 of 773
1962
2016

0,079

Độ phức tạp của sản phẩm 338 of 773
1962
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy giặt? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy giặt? List your company on Macro Market.

Máy giặt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 284 and the 338 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy giặt là Trung Quốc ($2,47 tỷ), Ba Lan ($1,75 tỷ), Gà tây ($1,15 tỷ), Đức ($814 Hàng triệu) và Ý ($716 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,06 tỷ), Vương quốc Anh ($957 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($750 Hàng triệu), Pháp ($670 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($509 Hàng triệu).

Máy giặt còn được biết là máy giặt, vệ sinh, giặt là.

Máy giặt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy giặt Trade

More on Máy giặt from our other sites