Looking to buy or sell Phi cơ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phi cơ là Canada ($1,76 tỷ), Hoa Kỳ ($1,67 tỷ), Pháp ($1,52 tỷ), Brazil ($588 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($462 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,99 tỷ), Úc ($714 Hàng triệu), Đức ($455 Hàng triệu), Canada ($408 Hàng triệu) và Philippines ($352 Hàng triệu).

Phi cơ còn được biết là máy bay, máy bay.

Phi cơ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Phi cơ Trade

More on Phi cơ from our other sites